Omgaan met sterven en rouwverwerking

Wat kan reflextherapie betekenen bij sterven en rouwverwerking?

Tijdens een stervensproces kun je veel gevoelens en gedachten ervaren. Liefde/angst, een wording / afsplitsing, schuld/onschuld enz. Een massage kan je hierbij ondersteuning bieden.

De massage is erop gericht om je te helpen om vrede te ervaren binnen jezelf en bij je familie. Door dáár te zijn waar je werkelijk bent, met alle gevoelens en gedachten.


                      


Rouwen is: het verlies dat we ervaren hebben, verwerken. Dat verwerkingsproces kost energie, waardoor je je vaak uitgeput voelt.

Door massage kan ondersteuning geboden worden, de persoon die rouwt wordt begeleid op zijn of haar weg terug naar vrede.